سنگ تراورتن

نمونه هایی از سنگ های تراورتن سنگبری ابوالفضل (ایران سنگ) را می توانید در زیر مشاهده کنید.