سنگ چینی

نمونه هایی از سنگ های چینی تولید شده در سنگبری ابوالفضل (ایران سنگ) را می توانید در زیر مشاهده کنید.