مرمریت

نمونه هایی از سنگ های مرمریت تولید شده در سنگبری ابوالفضل (ایران سنگ) را می توانید در زیر مشاهده کنید.